معنی اسم قشنگ

زیبا، خوشگل

ریشه اسم قشنگ

فراوانی اسم قشنگ

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام قشنگ ثبت نام شده اند.