معنی اسم قشنگ گل

گل زیبا ، دختری که چهره اش مثل گل زیبا و لطیف است

ریشه اسم قشنگ گل

فراوانی اسم قشنگ گل

تا کنون کسی با نام قشنگ گل در گهواره ثبت نام نکرده است.