معنی اسم قطره

مقدار کمی از مایع که از جایی بچکد، چکه

ریشه اسم قطره

فراوانی اسم قطره

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام قطره ثبت نام شده اند.