معنی اسم قمر

ماه، نام سوره ای در قرآن کریم

ریشه اسم قمر

فراوانی اسم قمر

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام قمر ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم قمر

وقتی فهمیدیم جنسیت بچه دختره .....در بین اسم ها به این اسم رسیدیم.دلسا.مانند دل.آنچه از دل بر آید.خوش آید.دلسا یعنی پر از احساس
مامان دلسا
چون از اول ارادت خاصی به امام رضا داشتم ...و اینکه ارزوم بود یا اسم شوهرم رضا باشه یا پسرم ..که خدا بهم یه پسر ناز داد و اسمشو گذاشتم رضا
مامان رضا