معنی اسم قمرالزمان

آن که در زمان خود چون ماه می درشد

ریشه اسم قمرالزمان

فراوانی اسم قمرالزمان

تا کنون کسی با نام قمرالزمان در گهواره ثبت نام نکرده است.