معنی اسم قمرناز

قمر(عربی) + ناز(فارسی) آن که چون ماه زیباست

ریشه اسم قمرناز

فراوانی اسم قمرناز

تا کنون کسی با نام قمرناز در گهواره ثبت نام نکرده است.