معنی اسم لؤلؤ

مروارید

ریشه اسم لؤلؤ

فراوانی اسم لؤلؤ

تا کنون کسی با نام لؤلؤ در گهواره ثبت نام نکرده است.