معنی اسم لادبن

بوته گل، گلبن

ریشه اسم لادبن

فراوانی اسم لادبن

تا کنون کسی با نام لادبن در گهواره ثبت نام نکرده است.