معنی اسم لار

نام پسر گرگین میلاد، از شخصیتهای شاهنامه،است

ریشه اسم لار

فراوانی اسم لار

تا کنون کسی با نام لار در گهواره ثبت نام نکرده است.