معنی اسم لاریسا

نام شهری در کنار دجله

ریشه اسم لاریسا

فراوانی اسم لاریسا

در حال حاضر ۲۴ نفر در گهواره با نام لاریسا ثبت نام شده اند.