معنی اسم لاله رخ

لاله چهر، آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله دارد

ریشه اسم لاله رخ

فراوانی اسم لاله رخ

تا کنون کسی با نام لاله رخ در گهواره ثبت نام نکرده است.