معنی اسم لاله رخسار

لاله چهر، آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله دارد

ریشه اسم لاله رخسار

فراوانی اسم لاله رخسار

تا کنون کسی با نام لاله رخسار در گهواره ثبت نام نکرده است.