معنی اسم لاله زار

زمینی که در آن لاله فراوان روییده است

ریشه اسم لاله زار

فراوانی اسم لاله زار

تا کنون کسی با نام لاله زار در گهواره ثبت نام نکرده است.