معنی اسم لاله چهر

آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله دارد

ریشه اسم لاله چهر

فراوانی اسم لاله چهر

تا کنون کسی با نام لاله چهر در گهواره ثبت نام نکرده است.