معنی اسم لامیا

نام شهری است از تسالی . این شهر نام خود را به جنگ «لامیاک » که میان یونان و مقدونیه پس از مرگ اسکندر (323) درگرفت داده است . امروز لامیا شهری است نزدیک خلیج لامیا دارای 14700 تن سکنه است

ریشه اسم لامیا

فراوانی اسم لامیا

تا کنون کسی با نام لامیا در گهواره ثبت نام نکرده است.