معنی اسم لایه

پوشش، نام زنی در رمان باغ بلور

ریشه اسم لایه

فراوانی اسم لایه

تا کنون کسی با نام لایه در گهواره ثبت نام نکرده است.