معنی اسم لتکا

باغ، باغچه

ریشه اسم لتکا

فراوانی اسم لتکا

تا کنون کسی با نام لتکا در گهواره ثبت نام نکرده است.