معنی اسم لطیف

نرم و خوشایند

ریشه اسم لطیف

فراوانی اسم لطیف

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام لطیف ثبت نام شده اند.