معنی اسم لطیفه

مؤنث لطیف

ریشه اسم لطیفه

فراوانی اسم لطیفه

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام لطیفه ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم لطیفه

سلام.ازوقتی مامانم فوت کردآخه اسم مادرمه. معنیه لطیف بودنش
مامان لطیفه