معنی اسم لطیفه

مؤنث لطیف

ریشه اسم لطیفه

فراوانی اسم لطیفه

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام لطیفه ثبت نام شده اند.