معنی اسم لعبت

زن زیبا روی و خوش اندام،عروسک، بازیچه

ریشه اسم لعبت

فراوانی اسم لعبت

تا کنون کسی با نام لعبت در گهواره ثبت نام نکرده است.