معنی اسم لعل

معرب از فارسی، لال ،نام سنگی قیمتی به رنگ قرمز، گاهی سبز و زرد تا سیاه

ریشه اسم لعل

فراوانی اسم لعل

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام لعل ثبت نام شده اند.