معنی اسم لمیا

زن سیاه و گندمگون

ریشه اسم لمیا

فراوانی اسم لمیا

در حال حاضر ۱۲ نفر در گهواره با نام لمیا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم لمیا

وای اسم دخترم لمیاس😍😍😍اینکه معنی گندمگون داشت از ی طرفی هم خوزستانی بودیم خیلی خوشم اومد ازش
مامان لمیا
آتنا عشق مامانشه تمااام😂😍
مامان آتنا