معنی اسم لمیس

زنی با پوست نازک و لطیف

ریشه اسم لمیس

فراوانی اسم لمیس

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام لمیس ثبت نام شده اند.