معنی اسم لوتوس

گل نیلوفر آبی یا سوسن شرقی ، همچنین درخت صدر یا کنار ، نماد مذهب در تمدنهای قدیمی آسیایی و نماد اهورا در زردشت

ریشه اسم لوتوس

فراوانی اسم لوتوس

تا کنون کسی با نام لوتوس در گهواره ثبت نام نکرده است.