معنی اسم ماجان

معجن ، ماهگان ، مانند ماه، نام قدیم رودی در اطراف شاهرود

ریشه اسم ماجان

فراوانی اسم ماجان

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام ماجان ثبت نام شده اند.