معنی اسم مارگریت

گلی زیبا به رنگ سفید

ریشه اسم مارگریت

فراوانی اسم مارگریت

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام مارگریت ثبت نام شده اند.