معنی اسم مارگریت

گلی زیبا به رنگ سفید

ریشه اسم مارگریت

فراوانی اسم مارگریت

تا کنون کسی با نام مارگریت در گهواره ثبت نام نکرده است.