معنی اسم ماریا

ایتالیایی از عبری، مریم، نام یکی از شاهزادگان اشکانی

ریشه اسم ماریا

فراوانی اسم ماریا

در حال حاضر ۷۵ نفر در گهواره با نام ماریا ثبت نام شده اند.