معنی اسم ماریان

انگلیسی از عبری، مریم

ریشه اسم ماریان

فراوانی اسم ماریان

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام ماریان ثبت نام شده اند.