معنی اسم ماریان

انگلیسی از عبری، مریم

ریشه اسم ماریان

فراوانی اسم ماریان

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام ماریان ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم ماریان

این اسم شوهرم انتخاب کرد و به معنای الهه آزادی هست
مامان ماریان