معنی اسم ماه آفرین

آفریننده ماه، نام یکی از پهلوانان هم زمان با بابک خرم دین، نام همسر فتحعلی شاه قاجار

ریشه اسم ماه آفرین

فراوانی اسم ماه آفرین

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام ماه آفرین ثبت نام شده اند.