معنی اسم ماه پیکر

آن که پیکرش چون ماه زیبا و دل انگیز است

ریشه اسم ماه پیکر

فراوانی اسم ماه پیکر

تا کنون کسی با نام ماه پیکر در گهواره ثبت نام نکرده است.