معنی اسم ماهک

ماه کوچک، نام یکی از پادشاهان سکائی

ریشه اسم ماهک

فراوانی اسم ماهک

در حال حاضر ۳۵۶ نفر در گهواره با نام ماهک ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم ماهک

من از ابتدای بارداری اسم های زیادی انتخاب میکردم ولی به دل همسرم نمینشست.یا از اون اسم خوشش نمیومد از اونجایی که اول اسمم حرف میم هست همش دلم میخواست اسم بچم هم اولش میم داشته باشه.اسم پسر ماهان انتخاب کرده بودم ولی هنوز اسم دختر انتخاب نکرده بودم.خلاصه یه روز رفتم تو اینترنت دنبال اسم که چشمم به اسم ماهک خورد.خیلی خوشم اومد وقتی شوهرم اومد وقتی بهش گفتم گفت قشنگه تا اینکه اسم دختر نازم شد ماهک
مامان ماهک جون
با اینکه همه اول با شنیدن ماهک به معنی ماه کوچک میفتن ولی معنی دقیقترش میشه زیباروی کوچک،و من خیلی خوشم اومد از دین نام.خیلی خوشحالم که اسم دخترمو خودم انتخاب کردم.
مامان ماهک
من اسم ماهک رو شوهرم انتخاب کرد من از اسم ماهان برای پسر خوشم میومد وقتی فهمیدم خدا به ما دختر داده همسرم گفت ماهک قشنگه ماهک یعنی خوبروی زیبا ...ماه کوچک
مامان ماهک
اسم ماهک رو همسرم انتخاب کرد زمانی که تو دوران نامزدی بودیم از قبل این اسم رو دوست داشت و منم خوشم‌اومد الان کیف میکنم اسمشو صدا میزنم
مامان ماهک
اسم ماهک اسمیه که هر کی شنیده گفته تابحال نشنیده بودیم خیلی قشنگ و با معنیه
مامان ماهک
منم از اول اسم ماهکو دوس داشتم باشوهرم که دوس بودم اسم دخترمو گذاشتیم ماهک و تو دوسیمونم همش میگفتیم جون ماهک ..یعنی جون ماهک قسم راستمون بود و بعد که ازدواج کردیم و دخترمون فرشته ی نازم اومد پیشمون واسمش شد ماهک
مامان ماهک