معنی اسم ماه شید

روشنی و درخشش ماه

ریشه اسم ماه شید

فراوانی اسم ماه شید

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام ماه شید ثبت نام شده اند.