معنی اسم مسلمه

مؤنث مسلم، پیرو دین اسلام، مسلمانان

ریشه اسم مسلمه

فراوانی اسم مسلمه

تا کنون کسی با نام مسلمه در گهواره ثبت نام نکرده است.