معنی اسم مشک

ماده ای با عطر نافذ و پایدار که از کیسه ای در زیر شکم نوعی آهوی نر به دست می آید

ریشه اسم مشک

فراوانی اسم مشک

تا کنون کسی با نام مشک در گهواره ثبت نام نکرده است.