معنی اسم مشیانه

نام نخستین زن در فرهنگ ایران باستان برابر با حوا در اسطوره های سامی

ریشه اسم مشیانه

فراوانی اسم مشیانه

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام مشیانه ثبت نام شده اند.