معنی اسم مقبله

مؤنث مقبل، خوشبخت، خوش اقبال

ریشه اسم مقبله

فراوانی اسم مقبله

تا کنون کسی با نام مقبله در گهواره ثبت نام نکرده است.