معنی اسم ملوک

پادشاهان

ریشه اسم ملوک

فراوانی اسم ملوک

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام ملوک ثبت نام شده اند.