معنی اسم ملک بانو

ملک(عربی) + بانو(فارسی) شاه بانو

ریشه اسم ملک بانو

فراوانی اسم ملک بانو

تا کنون کسی با نام ملک بانو در گهواره ثبت نام نکرده است.