معنی اسم منوره

روشن، درخشان

ریشه اسم منوره

فراوانی اسم منوره

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام منوره ثبت نام شده اند.