معنی اسم منیژه

از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر افراسیاب و همسر بیژن از پهلوانان ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی

ریشه اسم منیژه

فراوانی اسم منیژه

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام منیژه ثبت نام شده اند.