معنی اسم مهتاب

نور و روشنایی ماه

ریشه اسم مهتاب

فراوانی اسم مهتاب

در حال حاضر ۲۳۸ نفر در گهواره با نام مهتاب ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم مهتاب

وقتی مهتاب جون بدنیا اومد قرار بود اسمش دریا خانم باشه ولی اومدیم خونه دیدیم واقعا مهتاب بیشتر بهش میاد معنی زیبا و درخشنده بیشتر میشد بهش نسبت داد. یه دلیل دیگه هم این که اسم داداش مهتاب خانم . آقا مهیاد بود گفتیم بیشتر مشابه هستن.
مامان مهتاب
مهتابو تا وقتی آوردیمش از بیمارستان هنوز اسمش معلوم نبود😂😂
مامان مهتاب