معنی اسم مهربانو

زنی که چون خورشید می درخشد، بانوی خورشید

ریشه اسم مهربانو

فراوانی اسم مهربانو

در حال حاضر ۳۳ نفر در گهواره با نام مهربانو ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم مهربانو

من اسم دخترمو از 4ماهگی فکر کردیم البته چندین گزینه بود ولی آخرسر مهربانو گذاشتم اونم تو 8ماهگی قطعی شد دیگه مهربانو یعنی زنی که مانند خورشید میدرخشد یا بانوی خورشید و زن مهربان مهربانو مثل خورشید تو زندگیمون درخشید وقتی در عین ناباوری اومد تو زندگیمون
مامان مهربانو