معنی اسم مهریز

زیباروی کوچک - ماه کوچک

ریشه اسم مهریز

فراوانی اسم مهریز

تا کنون کسی با نام مهریز در گهواره ثبت نام نکرده است.