معنی اسم مهیره

زن کدبانو، زن اصیل زاده

ریشه اسم مهیره

فراوانی اسم مهیره

تا کنون کسی با نام مهیره در گهواره ثبت نام نکرده است.