معنی اسم موکا

نام همسر اوکتای قاآن پسر چنگیزخان مغول

ریشه اسم موکا

فراوانی اسم موکا

تا کنون کسی با نام موکا در گهواره ثبت نام نکرده است.