معنی اسم میشی

منسوب به میش، دارای رنگ قهوه ای مایل به سبز

ریشه اسم میشی

فراوانی اسم میشی

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام میشی ثبت نام شده اند.