معنی اسم مینو

آسمان، بهشت

ریشه اسم مینو

فراوانی اسم مینو

در حال حاضر ۳۶ نفر در گهواره با نام مینو ثبت نام شده اند.