معنی اسم مینووش

مانند بهشت، زیبا چون بهشت

ریشه اسم مینووش

فراوانی اسم مینووش

تا کنون کسی با نام مینووش در گهواره ثبت نام نکرده است.