معنی اسم میهن

وطن، زادگاه

ریشه اسم میهن

فراوانی اسم میهن

تا کنون کسی با نام میهن در گهواره ثبت نام نکرده است.