معنی اسم میچکا

در گویش مازندران گنجشک

ریشه اسم میچکا

فراوانی اسم میچکا

تا کنون کسی با نام میچکا در گهواره ثبت نام نکرده است.